Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 8 май, 2018

Страните в Европа и Централна Азия могат да осигурят по-добри възможности и услуги за гражданите като се възползват от блокчейн технологиите

Тбилиси - 08 май 2018 г. - С достигнатия връх на икономически растеж в Европа и Централна Азия, след ръст от 2,7% през 2017 г. и прогноза за 2,3% за 2018 г., страните в региона трябва да се възползват от новите цифрови технологии, за да въведат нови услуги и подобрят съществуващите, се казва в нов доклад на Световната банка, озаглавен „Криптовалути и блокчейн: Икономически преглед на регион Европа и Централна Азия“.

Създателите на политики в региона трябва да намерят баланс между разгръщането на пълния потенциал на новите технологии, като същевременно се овладее възоргът от тях. В същото време политиките трябва да подкрепят гражданите в приспособяването им към по-гъвкавите трудови и продуктови пазари.

Сред новата вълна технологии, които се появиха, са и блокчейн - цифровите технологии, които дават възможност за транзакции и преминаването на потоци от информация от човек на човек без необходимостта от доверен посредник. Първите приложения на блокчейн технологията са криптовалутите, които създават цифрови пари без участие на Централните банки и улесняват плащанията без финансови институции.

"Много страни в Европа и Централна Азия са се доказали като плодородна почва за развитието на криптовалутите и блокчейн технологиите", каза Ханс Тимер, главен икономист на Световната банка за регион Европа и Централна Азия на представянето на доклада в Тбилиси. "В Грузия, например, добивът на криптовалути е учудващо широко разпространен, което се дължи до голяма степен на освобождаването от данъци и ниските цени на електроенергия. Занапред ще бъде важно за правителството да гарантира финансов надзор и защита на потребителите."

Криптовалутите, които днес са индустрия на стойност няколко милиарда долара, продължават да предизвикват силно различаващи се гледни точки, се посочва в доклада. Резките промени в стойността на криптовалутите пораждат съмнения относно тяхната способност като алтернатива на законно платежно средство, а все по-високите разходи за електроенергия, свързани с добива на криптовалути, са причина за безпокойство.

Самата блокчейн технология обаче се приема по-широко, като няколко правителства в региона вече експериментират с блокчейн за цифровизиране и рационализиране на публичните услуги с цел да ги направи по-сигурни, прозрачни и ефективни.

В Украйна, Естония и Грузия, например, правителствата се стремят да създадат регистри за земя и недвижими имоти използвайки блокчейн технология. Азербайджан експериментира с цифрови идентификации в банкирането, докато Литва е отворила блокчейн център като инкубатор за новосъздадени фирми. Швейцария има за цел да се превърне в блокчейн хъб и е водеща в приспособяването на регулациите спрямо тези нови технологии.

"Блокчейн технологиите налагат конкурентен натиск върху частния финансов сектор, но също така задействат съзидателни идеи и нови подходи от страна на правителствата", добавя Тимер. "В същото време те налагат множесство промени и предизвикателства пред политиките в много държави."

Някои от основните предизвикателства включват гарантирането на финансов надзор и борбата срещу прането на пари, укриването на данъци и незаконните сделки. В допълнение правителствата трябва да поемат тежестта на огромното количество електроенергия, нужна за добива на криптовалути, като същевременно трябва да определят до каква степен трябва да подкрепят новосъздадените фирми, които са специализирани в блокчейн технологиите.

В доклада се казва още, че икономическият растеж остава висок за региона на Европа и Централна Азия, като това е най-високият растеж от десетилетие насам, особено в Централна Европа и Турция. Въпреки това намаляването на безработицата и повишаването на инфлацията показват, че растежът в региона вероятно ще намалее в бъдеще.

По време на икономическото възстановяване много страни в региона увеличиха износа и намалиха бюджетните си дефицити, което осигури буфер за неочаквани негативни обрати. Занапред обаче регионът ще се изправи пред допълнителни предизвикателства докато финансовите условия по света се затягат и тенденциите към протекционизъм растат.

Изтеглете пълния текст на доклада: „Криптовалути и блокчейн: Икономически преглед на регион Европа и Централна Азия


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2018/ECA/96

Контакт

Washington
Paul Clare
(202) 4731581
pclare@worldbank.org
Tbilisi
Inga Paichadze
(99532) 291 3096
ipaichadze@worldbank.org
Api
Api