Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 8 март, 2018

Европа трябва да подкрепи уменията и освободи бизнеса понеже има риск технологичната революция да остави най-бедните в изоставаща позиция - доклад на Световната банка

БРЮКСЕЛ, 08 март, 2018 – Технологичният възход рискува да остави най-бедните страни в Европа, изоставащите региони и неквалифицираните работници на заден план, задълбочавайки икономическите различия в рамките на ЕС, посочва нов доклад на Световната банка.

Според доклада, озаглавен "Обединен растеж: Осъвременяване на машината за конвергенция на Европа", технологиите облагодетелстват лицата с високи доходи и най-напредналите компании в богатите региони, но подлагат на риск от увеличаване на безработицата и правят повече хора бедни в някои от най-нуждаещите се райони на Европа.

През последните 15 години работните места, свързани с физически труд в ЕС, са намалели с повече от 15%, докато работните места, изискващи творчески и аналитични умения, са се увеличили със същия процент. Тази тенденция се ускорява. В доклада се препоръчва създателите на политики да подкрепят уменията на работниците, подготвяйки ги за нови работни места на бързо развиващия се пазар на труда. Това ще стимулира подобряване на стандарта на живот в изоставащите страни и региони.

"Забележителната машина за конвергенция на ЕС даде тласък на растежа и просперитета, като облагодетелства хора и компании в цяла Европа в продължение на повече от шестдесет години. Конвергенцията обаче не е автоматична. Машината ще забави своя ход, ако не се вземат мерки, за да се гарантира, че всички се възползват в еднаква степен", каза главният изпълнителен директор на Световната банка Кристалина Георгиева. "За да се запази инерцията, се нуждаем от политики, които гарантират, че хората притежават нужните умения, за да се възползват от новите възможности. Увеличаването на достъпа до образование и обучение в съчетание с подобрения в бизнес средата във всяка страна-членка, ще създаде повече работни места за повече хора."

Докладът също така показва, че обременяващата бюрокрация трябва да бъде премахната, за да се даде възможност на бизнеса да отключи пълния си потенциал и да се възползва от технологичния преход. Увеличаващата се пропаст в производителността между южните и северните страни-членки през последните две десетилетия показва непосредствените предизвикателства, пред които е изправена Европа. Между края на 1990 г. и днес, ръстът на производителността е паднал от 2% на 1,5% в Северна Европа, докато ръстът на производителността в Южна Европа е намалял двойно по-бързо.

Нискокачественото образование в определени региони и страни в ЕС също създава икономическо и социално разделение между най-богатите и най-бедните. В половината от ЕС, повече от 20% от 15-годишните нямат основни умения по четене и математика, докато в България, Малта, Румъния и Словашката република, те са повече от 30%.

За да се преодоее разликата в уменията на пазара на труда, правителствата трябва да моделират отново образователните си системи и да въведат политики за създаване на равни възможности за образование и работа. В много страни са необходими радикални подобрения, за да могат студентите да придобият необходимите умения и да се конкурират за работните места на бъдещето.

Неквалифицираните работници са по-уязвими към сътресенията на променящия се пазар на труда, сe твърди в доклада. Тежките правила в много страни в Централна и Южна Европа обезкуражават бизнеса да се развива, да създава работни места и да привлича преки чуждестранни инвестиции.

Подобряването на бизнес средата в ЕС ще помогне на фирмите да се възползват от продължаването на растежа в региона чрез насърчаване на иновациите и приемане на нови технологии. В Гърция, Италия, Словакия и Испания например, микро фирмите създават около 40 на сто от заетостта.

"ЕС расте, но европейците не растат обединени. Този доклад подчертава необходимостта от създаване на по-добра среда за хората, както и за фирмите, за да се възползват от възможностите, предоставяни от конвергентната машина на Европа", казва Аруп Банерджи, регионален директор за страните от Европейския съюз в Световната банка. "Много държави, особено на север, работят в среда, която има висок потенциал за приобщаващ растеж. Ние трябва да се фокусираме върху политики, които създават подобна среда за изоставащите страни и региони."


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2018/ECA/72

Контакт

Brussels
Oliver Joy
+32 25520059
ojoy@worldbank.org
London
Edgar Buckley
+44 20 7592 8402
ebuckley@worldbank.org
Washington
John Mackedon
jmackedon@worldbank.org
Api
Api