Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 7 декември, 2017

Световната банка със 150 млн. щ.д. в подкрепа на конкурентоспособността на търговията и транспорта на Западните Балкани

Image

София, 7 декември, 2017 г. - Страните от Западните Балкани ще подобрят работата на своите основни транспортни коридори и ще увеличат търговския си обмен благодарение на нов проект на Световната банка, оповестен днес. Проектът за подпомагане на търговията и транспорта има за цел да усъвършенства и уеднакви работата на граничните пунктове, да повиши ефикасността на логистичните услуги и да позволи прилагането на съвременни „интелигентни“ технологии за подобряване на товарния и пътническия транспорт и по-бърза доставка на стоки до потребителите.

“Гражданите на Западните Балкани ще станат свидетели на намалени транспортните разходи и увеличение на търговията в рамките на проекта за подпомагане на търговията и транспорта на стойност 150 млн. щ.д.,” каза Кристалина Георгиева, главен изпълнителен директор на Световната банка. “Оценките ни показват, че ползите ще бъдат от порядъка на 1 млрд. щ.д. годишно – важен принос към регионалните усилия за стимулиране на растежа и създаване на работни места и възможности за повече хора.”

Георгиева взе участие в Конференция за по-силна регионална интеграция на Балканите, на която домакин беше премиерът на България, Бойко Борисов. Целта на конференцията бе да се обсъдят и одобрят видими инициативи за насърчаване на растежа и развитието в страните от Западните Балкани и да се подкрепят стремежите им за присъединяване към ЕС.

На конференцията на високо равнище присъстваха г-н Еди Рама, министър-председател на Република Албания, г-н Мирко Сарович, министър на външната търговия и икономическите отношения на Босна и Херцеговина, г-н Хашим Тачи, президент на Република Косово, г-н Зоран Заев, министър-председател на БЮР Македония, г-н Филип Вуянович, президент на Черна Гора и г-жа Ана Бърнабич, министър-председател на Република Сърбия.

Страните от Западните Балкани вече постигнаха силен растеж и намаляване на бедността. След световната финансова криза от 2008 г. те предприеха действия за реформиране на своите икономики и това се отплаща – през 2015 г. средният ръст беше 2,4%. Тази година Световната банка прогнозира регионален ръст с 2,6% и с 3,6% до 2019 г. Освен това, 230 хиляди работни места бяха създадени в региона между м. юни миналата година и м. юни тази година.

Докато лидерите на Западните Балкани постигат значителен напредък, изследванията на Световната банка показват, че при сегашните темпове на растеж ще са необходими още шест десетилетия, за да бъдат достигнати равнищата на доходите в Европейския съюз. Въпреки това, с правилните реформи и макроикономическа стабилност, средните годишни темпове на растеж биха могли да достигнат 5%, а паритетът с равнищата на доходите в ЕС би могъл да бъде постигнат само за две десетилетия.

За да се постигне по-висок икономически растеж, трябва да се засили икономическата интеграция в региона, както и допълнително да се подобри бизнес средата, за да се стимулират инвестициите и създаването на работни места в частния сектор.

“Важно е лидерите на Западните Балкани да се обединят, за да направят напредък в областите на трансграничното икономическо сътрудничество, транспорта, търговията и свързаността, което ще насърчи икономическия растеж,” каза Георгиева. “Ние се ангажираме да подкрепим всяка страна в постигането на целите ѝ, като същевременно работим за свързването на региона с европейските и световни пазари.”

Според Георгиева лидерите на Западните Балкани могат също да се възползват от опита на България, за да генерират допълнителни ресурси за инвестиране в транспортна свързаност. България работи със Световната банка, за да определи как най-добре да се възползва от приходите за електронно събиране на пътни такси, които се очаква да достигнат до 9 млрд. евро през следващото десетилетие. Новото финансиране, получено в резултат на тази инициатива би могло да позволи на България да ускори завършването на транспортната си инфраструктура и да стане по-конкурентоспособна.

Световната банка вече инвестира за подобряване на транспортните връзки на Балканите. Институцията работи за запълването на някои празноти по коридор № 8 в Македония и № 10 в Сърбия. Очаква се подобренията по коридор № 8 да намалят времето за пътуване между София и Скопие от шест часа на три и половина.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2018/ECA/49

Контакт

София
Ивелина Тодорова Таушанова
+359889590099
itaushanova@worldbank.org
Вашингтон
Kym Smithies
+1 (646) 407-8629
ksmithies@worldbank.org
Api
Api