СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Глобалният икономически ръст достига 2,7 % въпреки слабите инвестиции

10 януари, 2017


Държавните инвестиции могат да привлекат и частни инвестиции

ВАШИНГТОН, 10 януари 2017 г. – Глобалният икономически растеж се очаква да се ускори умерено до 2,7% през 2017 г. след постигнатото следкризисно дъно през миналата година и след като намаляха препятствията пред икономическата дейност за износителите на суровини в нововъзникващите пазари и развиващи се икономики, докато местното търсене остава стабилно сред вносителите на суровини в нововъзникващи пазари и развиващи се икономики, се казва в доклад на Световната банка, публикуван във вторник.

Ръстът в развитите икономики се очаква да достигне 1,8% през 2017 г. според доклада, озаглавен „Глобални икономически перспективи ” от януари 2017 г. Фискалните стимули в ключови икономики, особено в САЩ, биха могли да породят по-значимо ускоряване на местния и глобален растеж от прогнозираното, докато увеличаването на търговския протекционизъм може да има неблагоприятно влияние. Ръстът в развиващите икономики като цяло се очаква да се увеличи до 4,2% през тази година от 3,4% през миналата година при умерен ръст в цените на суровините.

Въпреки това, прогнозата е замъглена от несигурност, свързана с политическия курс в ключови икономики. Продължителен период на несигурност би могъл на удължи бавното възстановяване на инвестициите, възпрепятствайки страни с ниски, средни и високи доходи.

„След години на разочароващ глобален растеж, сме обнадеждени от по-добрите икономически перспективи на хоризонта“, каза Президентът на Групата на Световната банка Джим Йонг Ким. „Сега е моментът да се възползваме от набраната инерция и да увеличим инвестициите в инфраструктура и хора. Това е жизненоважно за ускоряването на устойчивия и включващ икономически растеж, необходим за справяне с крайната бедност.“

Докладът анализира притеснителното скорошно забавяне в ръста на инвестициите в нововъзникващите пазари и развиващите се икономики, които формират една трета от глобалния БВП и около три четвърти от световното население и бедните в света. Ръстът в инвестициите спадна до 3,4% през 2015 г. от 10% през 2010 г. и вероятно се е понижил с още половин процент през миналата година.

Забавянето в ръста на инвестициите отчасти представлява корекция на високите предкризисни равнища, но също така отразява пречките за растеж, с които се сблъскват нововъзникващите и развиващи се икономики, включително ниските цени на горивата (за износителите на горива), спадащите преки чуждестранни инвестиции (за вносители на суровини), а също и по-общо дълговото бреме в частния сектор и политическия риск.

„Ние можем да помогнем на правителствата да предлагат на частния сектор повече възможности за инвестиране с увереност, че новият капитал, който той произведе ще може да бъде включен в инфраструктурата на глобалната свързаност,“ каза Пол Ромър, главен икономист на Световната банка. „Без нови улици, частният сектор няма стимули да инвестира в нови сгради. Без нови работни пространства, свързани с нови жилищни пространства, милиардите хора, които искат да се включат в съвременната икономика, ще загубят възможността да инвестират в човешкия капитал, който се придобива с практическа работа.“

Износителите на суровини от нововъзникващи пазари и развиващи се икономики се очаква да отбележат ръст от 2,1% през 2017 г. след почти пренебрежимият ръст от 0,3% през 2016 г. с постепенното възстановяване в цените на суровините и с очакваното възобновяване на растежа в Русия и Бразилия от рецесията.

Вносителите на суровини в нововъзникващи пазари и развиващи се икономики обаче, се очаква да отбележат ръст от 5,6% през тази година – малко по-малко от предварителната оценка от 5,7% за 2016 г. Китай се предвижда да продължи забавянето на растежа си до 6,5%. Въпреки това, цялостната перспектива за нововъзникващите пазари и развиващите се икономики е отслабена от плахата международна търговия, потиснатите инвестиции и слабия ръст на производителността.

Сред развитите икономики, ръстът в САЩ се очаква да се засили до 2,2% с набирането на инерция в преработващата промишленост и ръста на инвестициите след слабите резултати през 2016 г. Докладът разглежда начините, по които предложените фискални стимули и други политики в САЩ биха могли да повлияят на глобалната икономика.

„Поради извънредно голямата роля на САЩ в световната икономика, промени в политическия курс на страната може да имат значителни ефекти в глобален аспект. По-експанзивни фискални политики биха могли да доведат до засилване на икономическия ръст в Съединените щати и по света в краткосрочен план, но промени в търговията или други политики биха могли да компенсират   тези придобивки,“ каза Айхан Козе, директор икономически перспективи за развитие в Световната банка. „Повишената политическа несигурност в големи икономики може да има негативно влияние върху глобалния растеж.

Контакти с медиите
In Washington
Phil Hay
Teл: (202) 473-1796
phay@worldbank.org;
Mark Felsenthal
Teл: (202) 458-0051
mfelsenthal@worldbank.org
For Broadcast Requests
Huma Imtiaz
Teл: (202) 473-2409
himtiaz@worldbankgroup.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2017/127/DEC

Api
Api

Welcome