СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Финансиране от Световната банка засилва капацитета на Фонда за гарантиране на влоговете в България

18 март, 2016


ВАШИНГТОН, 18 март 2016 г. – Съветът на изпълнителните директори на Световната банка одобри по-рано днес финансиране на обща стойност 300 милиона евро по Проект за укрепване на гарантирането на влоговете в България. Проектът е насочен към укрепване на финансовия и институционалния капацитет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) - публичноправен субект, отговорен за защитата на застрахованите депозити и участващ в запазването на финансовата стабилност в страната.

Подкрепата на Световната банка ще помогне за възстановяване на резерва на ФГВБ след провала на четвъртата по големина търговска банка в страната през 2014 г. Изплащането на гарантираните влогове постави под натиск финансовия капацитет на ФГВБ и наложи търсене на ликвидна подкрепа от държавния бюджет. Очаква се проектът не само да облекчи натиска върху държавния бюджет, но и да допринесе за запазване на доверието в банковата система на България като цяло.

Очакваните резултати от проекта включват укрепване на структурата на финансиране и повишаване нивото на резервите на фонда. В резултат на това Фондът за гарантиране на влоговете ще увеличи финансовата си независимост и устойчивост, което ще му позволи успешно да изпълнява своите законово регламентирани задължения.

„Поставянето на ФГВБ на здрава финансова основа ще има положително въздействие върху запазване доверието на вложителите и ще направи банковата система по-устойчива на евентуални сътресения“, заяви Тони Томпсън, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия. „Това ще насърчи постоянното нарастване на размера на вътрешните спестявания, които биха могли да бъдат мобилизирани по продуктивен начин, а това, от своя страна, може да доведе до увеличаване на растежа и създаване на работни места“, заключи той.

 

Този проект е първата операция по кредитиране на Световната банка, одобрена за България от 2009 г. насам. Той е изготвен в очакване на новата Рамка за партньорство за България.

Одобреният по-рано днес проект се финансира от заем с 10.5-годишен матуритет, включително 6-годишен гратисен период.

Контакти с медиите
В / във Вашингтон
Елена Карабан
Teл: +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org
В / във София
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2016/ECA/106

Api
Api

Welcome