СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Световната банка ще предостави аналитично-консултантски услуги за българския фонд за фондовете

15 Септември, 2015


СОФИЯ, 15 септември, 2015 – Световната банка ще предостави аналитично-консултантски услуги на Министерство на финансите на България в подкрепа на създаването на новия държавен фонд, който ще се занимава с прилагането на финансови инструменти по оперативните програми на ЕС. Договорът за това беше подписан днес.

Правителството на България взе решение да създаде т.нар. Фонд за фондовете и мениджър на фонда с цел да създаде обща национална рамка за прилагането на финансовите инструменти по Оперативните програми на ЕС. Целта на новата структура е да управлява финансовите инструменти по координиран и последователен начин, който избягва дублирането на усилия и ресурси и води до икономии от мащаба. Единният фонд за фондовете ще подпомогне да се избегне възможно дублиране или несъответствие между инструментите, които се използват от различните оперативни програми. Очаква се Световната банка да окаже подкрепа при изграждането на управленската структура и контролните системи на Мениджъра на Фонда, както и да предложи документация и политики, свързани с една от оперативните програми, които ще бъдат обхванати от модела Фонд за Фондовете.

Аналитично-консултантската подкрепа ще бъде предоставена в сътрудничество с други международни финансови институции и ще бъде координирана от Министерство на финансите.

“Удовлетворени сме, че може да подкрепим Министерство на финансите на България в усилията му да изгради национален капацитет. Нашата подкрепа  за новия Фод за Фондовете ще бъде под формаат на най-добрите международни практики и примери за финансово управление“, заяви Тони Томпсън, постоянен представител на Световна банка в България.

Контакти с медиите
В София
Ивелина Таушанова
Teл: + (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org
Във Вашингтон
Елена Карабан
Teл: +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2016/ECA/015

Api
Api