СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Световната банка ще подкрепи Българското правителство с изготвяне на оценка на енергийния сектор

7 Август, 2015


СОФИЯ, 7 август, 2015 – Българското правителство и Българският енергиен холдинг поискаха от Световната банка да направи сериозен анализ на енергийния сектор и предостави опци, които БЕХ и Министерството на енергетиката да вземат предвид при изготвянето на стратегия за финансовото стабилизиране на сектора и либерализацията на пазара.

Аналитичната подкрепа ще бъде предоставена в две фази. По време на първия етап, който започва от днес в сътрудничество с БЕХ, Световната банка ще направи обективна оценка на финансовата позиция на сектора с цел да се предложат опции за въвеждането на либерализацията на пазара на енергия. Вторият етап на проекта в сътрудничество с Министерство на енергетиката, се очаква да започне след изготвянето на анализа и той ще бъде фокусиран върху изготвянето на пътна карта за либерализацията на пазара и предлагане на варианти за доставка на по-достъпни енергийни услуги на узязвимите социални групи.

“За нас е чест и отговорност да подпомогнем правителството в усилията му внимателно да планира и стратегически да постави бълграската икономика на пътя на ускорен икономически растеж.Финансовата устойчивост на енергийния сектор и либерализацията на пазара са ключови за постигане на дългосрочен растеж и споделен просперитет“, заяви Тони Томпсън, Постоянен представител на Световната банка в България.

 

Повече информация за дейността на Световната банка в България можете да намерите на: https://www.worldbank.bg

Повече информация за дейността на Световната банка в Европа и Централна Азия можете да намерите на: www.worldbank.org/eca

Посетете страницата ни във Facebook: https://www.facebook.com/WorldBankEuropeCentralAsia

За текущи новини в Twitter: https://www.twitter.com/worldbank

Каналът ни в YouTube: https://www.youtube.com/worldbank

 

Контакти с медиите
В София
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org
Във Вашингтон
Елена Карабан
Teл: +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2016/ECA/001

Api
Api