СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

България с нова рамка за партньорство с Групата на Световната банка

1 юни, 2015


Вицепрезидентът на Световната банка за Регион „Европа и Централна Азия“ Лаура Тък на среща с президента Росен Плевнелиев

СОФИЯ, 1 юни 2015 г.Вицепрезидентът на Световната банка за Регион „Европа и Централна Азия“ Лаура Тък се срещна по-рано днес с българския президент Росен Плевнелиев, за да обсъди възможностите за задълбочаване на партньорството на Световната банка с България. Срещата се проведе в рамките на посещението на Тък в България във връзка с годишното регионално заседане на Международния валутен фонд и Световната банка, което се състоя в София през почивните дни.  

По време на срещата Плевнелиев и Тък обсъдиха начините, по които България може да се възползва в максимална степен от членството си в Групата на Световната банка, ползвайки консултантски услуги в подкрепа на усвояването на европейските фондове, стратегическо финансиране от Световната банка, както и обмен на знания и опит, натрупан съвместно с останалите 188 държави-членки на Групата на Световната банка.

България и Световната банка са в процес на разработване на нова Рамкова програма за партньорство (РПП), която ще определи подкрепата от страна на Групата на Световната банка през следващите пет години. Първата стъпка от двустепенния процес на разработване на РПП включва изготвяне на Систематичен анализ за страната, в който са идентифицирани три области с потенциал за генериране на промяна:

  1. Подобряване на институционалната рамка за добро управление, включително в съдебната система, финансовия сектор, публичната администрация, както и на програмите за публични инвестиции, например в пътния и енергийния сектор;
  2. Повишаване на професионалните умения на населението в България, започвайки с ранното детско развитие и предучилищното образование и стигайки до ученето през целия живот;
  3. По-ефективно и ефикасно осъществяване на публичните разходи, особено в областта на здравеопазването, дългосрочните грижи и пенсионното дело.

Докладът „България: Систематичен анализ за страната“ беше разгледан съвместно с българското правителство през май тази година и скоро предстои да бъде публикуван.

Втората стъпка от процеса на разработване на новата Рамкова програма за партньорство (РПП) стартира със състоялите се днес срещи на високо равнище с представители на българското правителство и президента на България.

На днешната среща в София президентът Плевнелиев заяви: „Радвам се, че с Групата на Световната банка споделяме обща визия за бъдещето на България“. Според него са необходими „целенасочени политики, за да се отключи потенциалът на България и да се повиши ефективността, като в този процес е важна подкрепата на Световната банка“.

От своя страна Тък подчерта, че „Партньорството между България и Групата на Световната банка датира от повече от 20 години. Нашето сътрудничество е традиционно силно и ползотворно. Окуражаващо е да чуем, че България е силно решена да се възползва в пълна степен от възможностите, които й предоставя членството в Групата на Световната банка. Вдъхновяващо е да видиш постиженията на България през последните 20 години: само за две десетилетия страната осъществи преход от нововъзникваща пазарна икономика до държава-членка на Европейския съюз с ниво на доходи над средното. Радваме се, че Групата на Световната банка е била и ще продължи да бъде сред стратегическите партньори на България“.

От присъединяването си към Групата на Световната банка през 1990 г. досега България е получила достъп до около 4 млрд. щ. д. финансиране в подкрепа на реформите в области като банково дело, приходна администрация, здравеопазване, социални грижи, защита на околната среда, преработвателна индустрия, преработка на селскостопанска продукция, инфраструктура и възобновяеми енергийни източници.


Image

Контакти с медиите
В / във В София
Ивелина Таушанова
Teл: + (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org
В / във Във Вашингтон
Кристин Шрейдър-Кинг
Teл: +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2015/ECA/084

Api
Api

Welcome