СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Българското правителство се срещна с екипа на Световната банка да обсъди партньорството през следващите 5 години

20 май, 2015


Регионалният директор на Световната банка за Централна Европа и Балтийските държави очерта потенциала на България за устойчив растеж и споделен просперитет 

СОФИЯ, 23 януари 2015Регионалният директор на Световната банка за Централна Европа и Балтийските държави г-жа Мамта Мурти обсъжда с правителството днес как международната финансова институция може да подкрепи България в усилията й за постигане на устойчив растеж и изравняване на жизнените стандарти с тези в ЕС. Срещата се проведе след редовното заседание на правителството и на нея присъстваха и четиримата вицепремиери, а именно Томислав Дончев, вицепремиер по европейските фондове и икономическата политика, Румяна Бъчварова, вицепремиер по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, Меглена Кунева, вицепремиер по координация на европейските политики и институционалните въпроси и Ивайло Калфин, вицепремиер по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика. Деветима министри от кабинета също присъстваха на дискусията, сред които министрите на финансите, регионалното развитие и благоустройството, земеделието, околната среда и водите, образованието и науката, здравеопазването, транспорта, правосъдието и енергетиката.

Екипът от експерти на Световната банка, воден от Тони Томпсън, постоянен представител на банката в България, представи пред българското правителство основните послания в доклада, наречен „България: Систематичен анализ за страната“, а именно: 

  • Растежът в България се забави и изравняването на жизнените стандарти с ЕС стана по-трудно.
  • При сегашния ръст на производителността, българите няма да достигнат европейския жизнен стандарт в рамките на едно поколение.
  • България трябва да се възползва от няколко източника на растеж, за да постигне по-бърз, по-включващ и най-вече икономически и социално устойчив растеж.
  • Предложени са три групи политики, с които да се „промени курса“ – добро управление, умения и публични разходи.

Докладът, който се финализира в момента, предстои да бъде публикуван в близките седмици. В него се обобщават идеи за политики за постигането на по-бърз,  приобщаващ и устойчив растеж. Според доклада по-бърз растеж може да бъде постигнат с подобряване на бизнес средата, по-добра транспортна инфраструктура и работна сила с подходящи умения. Наред с това, приобщаващият растеж предполага по-голяма мобилност и по-активно участие в икономиката на 40-те процента от населението с ниски доходи, както и по-ефективни здравни грижи, по-добра социална защита и работеща пенсионна система. Устойчив растеж може да бъде постигнат чрез запазване на макроикономическата стабилност, но най-вече чрез гарантиране на социална стабилност в страната.

“Осъзнаваме, че адресирането на всички предизвикателства и проблеми наведнъж е нереалистично. Затова се опитахме да приоритизираме усилията в подкрепа на Националната програма за реформи и да предложим идеи за политики в три области, за които вярваме, че имат силен транформационен ефект, като например подобрено държавно управление, по-добри умения и по-ефективни публични разходи“, заяви Мамта Мурти, регионален директор на Световната банка за Централна Европа и Балтийските държави. Тя изтъкна в заключение: „България може да промени курса и да постигне по-бърз, устойчив и приобщаващ растеж в интерес на всички българи“.

Според Томислав Дончев, заместник-министър председател по европейските фондове и икономическата политика „Българското правителство е решено да постигне устойчив икономичекси ръст, който да ускори конвергенцията с ЕС. В нашите усилия са изравним жизнените стандарти с тези в ЕС ще продължим и през следващите 5 години от новия програмен период да разчитаме на стратегическите съвети и подкрепа от Световната банка“.

ImageКонтакти с медиите
В София
Ивелина Таушанова
Teл: + (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org
Във Вашингтон
Кристин Шрeйдър-Кинг
Teл: +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2015/ECA/077

Api
Api

Welcome