СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Световната банка ще изследва финансирането на здравеопазването в България

7 Април, 2014


София, 7 април 2014 – Правителството на Република България ангажира Световната банка да предостави аналитични и консултантски услуги в подкрепа на здравния сектор, със специален фокус върху финансирането на здравеопазването. Споразумението беше подписано от министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева и Маркус Репник, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката Република и Словакия.

В рамките на споразумението Световната банка ще анализира как се финансира здравната система и до каква степен начинът на финансиране допринася за постигането на важни цели като ефективното и достъпно предоставяне на здравни услуги. На базата на опита на други държави, анализът ще оцени как реформите биха подпомогнали постигането на тези цели. Специално внимание ще бъде отделено на два аспекта - финансирането на болниците, което отдавна се нуждае от реформи, както и политиките, свързани с лекарствените продукти. Цялостният анализ ще вземе предвид и фискалните прогнози за България с цел поддържане на дългосрочна устойчивост на публичните финанси. Целта на анализа е да подпомогне правителството в избора на приоритети при изпълнението на амбициозната програма за реформи, заложена в Националната здравна стратегия за периода 2014-2020.

В рамките на партньорството ни, основано на знания, Световната банка задълбочава сътрудничеството си с правителството с цел справяне с предизвикателството от бързо застаряващото население. В резултат от застаряването България има най-бързо намаляващото население в работоспособна възраст в света, както  и до увеличена потребност от качествени здравни услуги. За нас е чест да бъдем ангажирани за анализа финансирането в здравния сектор и да предложим варианти как здравеопазването може да бъде подобрено в услуга на всички българи“, заяви Маркус Репник, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката Република и Словакия.

Това е третото по ред споразумение, което Световната банка подписа с правителството на България през последните две седмици. То е разработено в рамките на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Световна банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с използването на средствата от ЕС, подписан през 2012 г. С този меморандум бе създадена основата на нов тип партньорство, основано на знания между България и Групата на Световната банка. Това партньорство включва механизъм, позволяващ на българското правителство да използва средства от европейските фондове за покриване на разходите за аналитични и консултантски услуги, предоставяни от международни финансови институции.

Контакти с медиите
В София
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org
Във Вашингтон
Кристин Шрейдър-Кинг
Teл: (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2014/ECA/067

Api
Api