СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Световната банка подписа споразумение с България в подкрепа на земеделието и хидромелиорациите*

22 март, 2014


СОФИЯ, 22 март, 2014 – Българското правителство подписа днес споразумение със Световната банка за предоставяне на аналитично консултантски услуги в подкрепа на земеделието и хидромелиорациите. Подписи под документа сложиха Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков и Маркус Репник, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката Република и Словакия.

По смисъла на споразумението Световната банка ще предостави подкрепа за подготовката на национална стратегия за напояването, предлагайки варианти за по-ефективно използване на водата в земеделието, идеи за политики за адаптация към климатичните промени, както и варианти за превенция на наводненията в земеделските региони. Създаването на националната стратегия за хидромелиорации е от изключително значение за България в светлината на подготовката на страната за новия програмен период на ЕС (2014-2020) и с цел насърчаване на конкурентоспособността и повишаване на устойчивостта при вредния ефект от климатичните промени.

Подписаното споразумение е добър пример за иновативното партньорство, което България установи с Групата на Световната банка и с останалите международни финансови институции, тъй като това е първата страна членка на ЕС, която се възползва от наличните средства на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в подкрепа именно на аналитични дейности заяви Маркус Репник, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката Република и Словакия..

Подписаното споразумение е разработено в рамките на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Световна банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с използването на средствата от ЕС. С този меморандум бе създадена основата на новия тип партньорство, основано на знания между България и Групата на Световната банка. Това партньорство включва механизъм, позволяващ на българското правителство да използва средства от европейските фондове за покриване на разходите за аналитични и консултантски услуги, предоставяни от международни финансови институции.

* Терминът хидромелиорации включва напояване и  отводняване на земеделските земи, както и предпазване от наводненияКонтакти с медиите
В София
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org
Във Вашингтон
Кристин Шрейдър-Кинг
Teл: (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org


Api
Api

Welcome