СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Изпълнителният директор на Групата на Световната банка посети България, потвърждавайки партньорството, основано на знания

20 февруари, 2014


Image

СОФИЯ, 19 февруари, 2014 – Изпълнителният директор на Групата на Световната банка г-н Франк Хеемскерк, който представлява България в Борда на директорите, посети страната, за да дискутира с правителството съществуващото партньорство. По време на своята първа визита в България г-н Хеемскерк се срещна с президента Росен Плевнелиев, заместник-министър председателя по икономическо развитие Даниела Бобева, министъра на финансите Петър Чобанов, министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов, както и гуверньора на Българска народна банка Иван Искров.

За мен беше много стимулиращо да установя какво силно партньорство има изградено през изминалите 20 години. Сътрудничеството между България и Групата на Световната банка се фокусира върху споделен просперитет и икономически растеж, който работи за всички. И в бъдеще Групата на Световната банка е готова да надгради и разшири това партньорство“, заяви Франк Хеемскерк в края на визитата си.

Откакто България се присъединява към Групата на Световната банка през 1990 г., тя е получила кредитен ресурс в размер на близо 4 милиарда долара в подкрепа на реформи в области като банково дело, приходна администрация, здравеопазване, социални грижи, опазване на околната среда, производство, агробизнес и инфраструктура. Стратегията на Групата на Световната банка за партньорство с България, приета през 2011 г., подкрепи новия курс към партньорство, основано на знанията. Стратегията за партньорство е в подкрепа на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж в България е в светлината на Европа 2020 и Националната програма за реформи. Знанията на Световната банка и аналитичните й услуги целят да подкрепят по-ефективното използване на средствата от ЕС. Международната финансова корпорация (IFC), част от Групата на Световната банка, е подкрепила частния сектор в страната чрез 38 проекта – приключени и все още в изпълнение, на обща стойност от 981 млн. щатски долара.

Контакти с медиите
Във Вашингтон
Кристин Шредър-Кинг
Teл: (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org
В София
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org
Запитване за излъчване
Наталия Чеслик
Teл: (202) 458-9369
ncieslik@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2014/ECA/046

Api
Api

Welcome