СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Регион Европа и Централна Азия втори след ОИСР по прилагане на добри бизнес регулаторни практики

29 октомври, 2013Вашингтон, О.К., 29 октомври 2013 г. — Нов доклад на Групата на Световна банка разкрива, че темповете на регулаторна реформа в региона на Европа и Централна Азия остават високи, като през изминалата година 19 страни от региона са предприели 65 реформи за подобряване на бизнес регулациите. 

Докладът „Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises показва, че усилията за укрепване на правните институции и намаляване на сложността и разходите при регулаторните процеси са се оказали полезни за предприемачите в Европа и Централна Азия. Регионът е изпреварил Източна Азия и Тихоокеанския регион и се е превърнал във втория най-благоприятен за бизнес регион в света, непосредствено след икономиките с висок доход на страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

В доклада се констатира, че от 2009 г. насам своите практики за стартиране на бизнес са подобрили 92 процента от икономиките в Европа и Централна Азия, което е повече в сравнение с всеки друг регион в света. Благодарение на тези усилия, днес стартирането на бизнес е най-лесно в региона на Европа и Централна Азия, който изпреварва по този показател икономиките с висок доход от ОИСР. В отговор на финансовата криза през същия период 73 процента от икономиките в региона са реформирали производството по несъстоятелност, а 85 процента са въвели улеснения при плащането на данъци.

„Присъединяването към Европейския съюз (ЕС) през 2004 г. послужи като мощен стимул за някои икономики в региона”, заяви Аугусто Лопес - Кларос, директор Глобални индикатори и анализи в Група на Световната банка. „В нашия доклад се констатира, че тези икономики са продължили по пътя на цялостна и амбициозна икономическа и институционална реформа дори и след влизането си в ЕС, за да гарантират, че ще бъдат конкурентноспособни спрямо  своите по-развити партньори с висок доход. Освен това в доклада се посочва, че окуражаващи новини са налице в цяла Европа и Централна Азия. От 20-те икономики, които от 2009 г. насам в най-голяма степен са намалили разликите със съществуващите по-добри бизнес регулаторни практики, девет са от региона на Европа и Централна Азия: Армения, Беларус, Грузия, Косово, Бивша югославска република Македония, Молдова, Полша, Руската федерация и Украйна”.

България запазва позициите си в класирането и тази година е поставена на 58 място от 189 държави в сравнение с миналогодишното класиране, когато беше на 57 позиция от 185 страни. 

Руската федерация е сред 10-те страни в света, постигнали най-голямо подобрение през изминалата година, като е осъществила реформи в пет области, измервани с методологията Doing Business. При получаване на разрешения в Москва строителите вече не се сблъскват с толкова голямо забавяне, процесите на одобрение са оптимизирани, а таксите - по-ниски благодарение на приемането на Национален кодекс по градоустройство и срокове за регистрация на нови сгради.

Полша продължава да усъвършенства своите регулации и в тазгодишния доклад е на 45-то място по лекота на правене на бизнес в глобалната класация на 189 икономики. През изминалата година правителството е опростило процедурите за бизнес регистрация и получаване на разрешения за строителство.

Хърватия е отбелязала подобрение в пет области. Така например, в областта на трансграничната търговия правителството е инвестирало в подобрения в пристанището на Риека и е рационализирало експортните митнически процедури в процеса на подготовка за присъединяване към Конвенцията за общ транзитен режим на ЕС.

Сингапур оглавява световната класация по лекота на правене на бизнес. В списъка на 10-те икономики с най-благоприятни бизнес регулации влизат още Хонконг, Китай, Нова Зеландия, САЩ, Дания, Малайзия, Република Корея, Грузия, Норвегия и Обединеното кралство.

Наред с глобалната класация, всяка година докладът Doing Business отбелязва икономиките, които са подобрили най-много показателите си в сравнение с предходната година. 10-те икономики, които оглавяват списъка тази година, са (по реда на подобрение): Украйна, Руанда, Руската федерация, Филипините, Косово, Джибути, Кот д'Ивоар, Бурунди, Бивша югославска република Македония и Гватемала. Въпреки това, предизвикателствата остават - пет от страните, отбелязали най-голямо подобрение тази година - Бурунди, Кот д'Ивоар, Джибути, Филипините и Украйна, все още са в долната половина на глобалната класация по лекота на правене бизнес.

За докладите Doing Business
Докладите Doing Business анализират регулациите, които се прилагат в дадена икономика спрямо бизнеса, следвайки неговия цикъл – от започването на дейност през външната търговия, плащането на данъци и защитата на инвеститорите. Обобщената оценка за условията за правене на бизнес се базира на 10 индикатора и покрива 185 икономики. Doing Business не измерва всички аспекти на бизнес средата, които имат отношение към фирмите или инвеститорите. Например не се дава оценка на качеството на управление на бюджета или на други аспекти на макроикономическата стабилност, не се дискутират качествата и уменията на работната сила, нито пък гъвкавостта на финансовата система. Изводите на доклада стимулират дискусии за политиките по цял свят и дават възможност на много изследователи да погледнат как регулациите на фирмено ниво се отнасят към икономическите резултати в различните икономики. Тазгодишният доклад е 11-ото издание от серията Doing Business. За повече информация, моля посетете Интернет страница www.doingbusiness.org. Присъединете си към нас и във Facebook на doingbusiness.org/Facebook.  

За Групата на Световната Банка
Групата на Световната банка е един от най-големите източници на финансиране и знания за развиващите се страни в света. Тя включва пет тясно свързани помежду си институции: Международната банка за възстановяване и развитие (IBRD), Международната асоциация за развитие (IDA) –  които заедно образуват Световната банка, Международната финансова корпорация (IFC), Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите (MIGA) и Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID). Всяка една от тези институции играе важна роля в реализирането на мисията за борба с бедността и за подобряване стандарта на живот на хората в развиващия се свят. За повече информация посетете Интернет страниците www.worldbank.orgwww.miga.org и www.ifc.org.

Контакти с медиите
МФК – Централна и Източна Европа
Неждана Букова
Teл: +7 (985) 411-3986
nbukova@ifc.org
МФК – Южна Европа
Слободан Бркич
Teл: +381 (11) 30-23-750
sbrkic@ifc.org
София
Ивелина Таушанова
Teл: +359 2 9697 239
itaushanova@worldbank.orgСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2014/ECA/026

Api
Api

Welcome