СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Как България да старее мъдро

20 септември, 2013
Image
Нов доклад на Световната банка твърди, че икономическото въздействие на застаряването на населението в България може да бъде смекчено

СОФИЯ, България, 20 септември 2013 г. – България е изправена пред много по-голям стремителен спад на населението в трудоспособна възраст в сравнение с която и да е друга страна по света, се посочва в новия доклад на Световна банка Смекчаване на икономическото въздействие на застаряването на населението: Възможни варианти за България. Въпреки това промени в политиките и стратегически мерки в някои области от ключова важност могат да помогнат за намаляване на последиците от продължаващите демографски промени и за изграждане в страната на едно по-приобщаващо бъдеще, което да предлага възможности както на младите, така и на възрастните българи.

През 1960 г. средната възраст на българите е била малко над 30 години. През 2012 г. тя вече е почти 43 години. Днес населението само на две европейски страни - Германия и Италия, е по-възрастно от населението на България. Според прогнозните очаквания до 2050 г. един на всеки трима българи ще бъде на възраст над 65 години и само един на всеки двама българи – в трудоспособна възраст.

Новият доклад на Световна банка, чието публично представяне е днес в София, стъпва върху дългосрочна прогноза при оценката на въздействието на застаряването на населението върху стопанските и обществени дейности и услуги.

 “България е изправена пред огромно демографско предизвикателство. Същевременно е ясно, че са налице редица възможности за успешно смекчаване на неговото въздействие”, казва Дорте Домланд, старши икономист в Регион Европа и Централна Азия на Световната банка и основен автор на доклада. „Застаряването на населението не означава непременно, че ще се расте с по-ниски темпове. Колкото по-рано бъдат предприети промени в политиките, толкова по-скоро бъдещото възрастно население ще може да усети резултата от тях”.

 Успешното съчетание от политики, предложено в доклада, включва мерки в следните направления:

  • Повишаване на производителността, така че по-малко работещи да произвеждат повече;
  • Инвестиции в образованието за непрекъснато обновяване на уменията на застаряващото население;
  • Увеличаване на работната сила чрез предоставяне на възможности за заетост на всички групи от населението;
  • Намаляване на дефицита в пенсионната система за забавяне ръста на публичния дълг;
  • Осигуряване на пенсии за всички, така че никой да не бъде изключен;
  • Подобряване на здравеопазването, така че българите да се радват на дълъг и здравословен живот;
  • Разширяване на дългосрочните грижи, така че възрастните хора да получат нужното внимание и грижа; и
  • Повишаване на спестяванията: спестяването сега е залог за добро бъдеще.
“Световната банка ще продължи да споделя опит, знания и идеи, за да помогне на България да отговори на предизвикателствата, свързани със застаряването на населението и да постигне споделен просперитет за всички”, подчерта Мамта Мурти, директор за Централна Европа и Балтийските държави в Регион Европа и Централна Азия на Световната банка.

Контакти с медиите
В София
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 9697 239
itaushanova@worldbank.org
Във Вашингтон
Кристин Шрейдър-Кинг
Teл: (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org
Запитвания за излъчване
Наталия Чеслик
Teл: (202) 458-9369
ncieslik@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2014/ECA/007

Api
Api

Welcome