СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Назначен е нов директор за Централна Европа и Балтийските държави в Световната банка

5 февруари, 2013ВАШИНГТОН, 5 февруари 2013 г. Световната банка обяви днес назначаването на г-жа Мамта Мурти на поста Директор за Централна Европа и Балтийските държави в регион Европа и Централна Азия (ЕЦА) на банката, считано от 1 февруари 2013 година.

На този пост г-жа Мурти ще работи със следните държави: България, Хърватска, Полша, Румъния, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Словашката република и Словения

Преди да бъде назначена за директор, отговарящ за тези държави, г-жа Мурти е заемала поста съветник в кабинета на Управляващия директор на Световна банка.

Г-жа Мурти започва работа в Световната банка през 1995 г. като младши специалист и оттогава досега работи в различни области и направления. Между 1995 г. и 1998 г. отговаря като икономист за Казахстан и ръководи аналитичната дейност и работата по политиките за намаляване на бедността, реформите в социалното подпомагане, политиките в областта на пазара на труда, както и пенсионната система. По това време тя подпомага правителството на Казахстан за въвеждане на гарантирана минимална пенсия като част от новата пенсионна система в страната.

Между 2000 г. и 2003 г. г-жа Мурти заема поста Старши икономист, отговарящ за Сърбия, Черна гора и България и работи по въпросите за измерване и събиране на данни за бедността, социалното подпомагане и пенсиите, включително и за начални реформи в пенсионната система на Сърбия, насочени към стабилизиране на публичните финанси.

Между 2003 г. и 2005 г., в качеството си на Водещ икономист в кабинета на Главния икономист за регион Европа и Централна Азия (EЦA), тя допринася за повишаване на стратегическата тежест на Стратегиите за партньорство и операциите на Световна банка в подкрепа на бюджетите на страните от Източна Европа и бившия Съветски съюз, и ръководи голяма аналитична работна програма за сравнителни проучвания върху икономическия растеж, неравенството, заетостта и застаряването на населението в тези страни. Следва работа като Заместник-директор на Доклада за световно развитие 2007 по политиката за младежта. Между 2006 г. и 2010 г. г-жа Мурти е Ръководител на сектор образование за региона на ЕЦА, като отговаря за Източна Европа, страните от бившия Съветски съюз и Турция. В това си качество тя посредничи за обмен на знания между страните с цел подобряване на предоставяните публични услуги. 

Преди да се присъедини към Световната банка, г-жа Мурти е преподавател по икономика в Университета на Съсекс, Обединеното кралство и научен сътрудник в Центъра STICERD към Лондонската школа по икономика. Между 1998 г. и 2000 г. е стипендиант на МакАртър по въпросите на бедността и неравенството в Колежа „Кингс”, Кеймбридж. Тя е автор на множество публикации по теми като бедността, демографията, образованието, пенсионните системи и професионалните умения и е добре известна със своите иконометрични изследвания върху раждаемостта и положението на жените в Индия.

Г-жа Мурти, която е индийка по националност, притежава докторска степен по икономика от Колежа „Балиол”, Оксфорд, магистърска степен по икономика от Университета „Джавахарлал Неру” в Делхи, както и бакалавърска степен по икономика от Колежа "Св. Стефан", Делхи.

Контакти с медиите
Във Вашингтон
Кристин Шрейдър-Кинг
Teл: (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org
В България
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 9697 239
itaushanova@worldbank.org
Запитвания за TV излъчване Вашингтон
Наталия Чеслик
Teл: (202) 458-9369
ncieslik@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2010/243/ECA

Api
Api

Welcome