СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Какво е необходимо, за да има университети на световно ниво в България?

15 Март, 2012
Най-добрите експерти на Световната банка в областта на висшето образование представиха различни опции за подобряване на управлението, качеството и финансирането в системата

София, 15 март, 2012 — Една качествена образователна система означава добро финансиране. Студентите трябва да са мотивирани да придобият уменията, необходими за успех в живота, а не само да вземат диплома. Академичната професия трябва да бъде адекватно възнаграждавана, така че да привлича и задържа млади и талантливи хора. Преподаването трябва да бъде модерно, а учебните програми да отговарят на нуждите на икономиката и обществото както днес, така и утре. Университетите от своя страна трябва да се отчитат пред обществото и да се управляват професионално. ВУЗ-овете също така трябва да „произвеждат” иновации, а за качеството на университетите да се съди по техните резултати, като най-добре представящите се трябва да бъдат възнаграждавани подобаващо.

Дали описанието по-горе е само в сферата на мечтите или всичко това е постижимо в България?

Последното изследване на Световната банка, озаглавено „Укрепване на висшето образование в България: Опции за подобряване на управлението, качеството и финансирането на образованието” ще предложи варианти за реформи, които може да помогнат на България да постигне по-качествено и адекватно образование. В дискусията по доклада се включиха Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, Джамил Салми – глобален експерт на Световната банка в сферата на висшето образование, както и представители на висшите учебни заведения, неправителствения сектор, асоциации на бизнеса и работодателите. Изследването ще бъде финализирано от екипа на Световна банка като се вземат предвид основните акценти от дискусията.

Контакти с медиите
В / във България
Ивелина Таушанова
Teл: +359 2 9697 239
itaushanova@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2012/03/15/BG

Api
Api