СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

България и Световната банка подписаха споразумение за ускорено усвояване на фондовете от ЕС и постигане на видими резултати от реформите

23 Януари, 2012
Вицепрезидентът на Световната банка откри ромска конференция в последния ден от четиридневната си визита в България. Посещението отбелязва повратна точка в партньорството на Световна банка и България

СОФИЯ, 23 януари 2012 г. ─ Правителството на България и Световната банка подписаха вчера Меморандум за разбирателство за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС. Този документ бележи важна промяна в 20-годишното партньорство между България и Световната банка, която се изразява най-вече във фокус за предоставяне на аналитични и консултантски услуги с цел засилване на усвояването от България на фондовете от ЕС и подпомагане на Националната програма за реформи.

Споразумението беше подписано от Томислав Дончев, министър по управлението на средствата от ЕС, и от Филип Льо Уру, вицепрезидент на Световната банка за Европа и Централна Азия, на официална церемония в Министерски съвет. По този начин бешe даден старт на партньорството на правителството с международните финансови институции (МФИ) за аналитични и консултантски услуги. На събитието присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, европейският комисар за регионална политика, Йоханес Хаан, вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Вилхелм Молтерер, вицепрезидентът на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Ян Фишер, и изпълнителният директор, представляващ България в Борда на Световната банка, Рууд Треферс.

„Този Меморандум е важен етап в дългогодишните отношения на Световната банка с България, тъй като сега преминаваме от традиционно сътрудничество към сътрудничество, което предоставя специфични аналитични и консултантски услуги в подкрепа на европейското членство на България,” каза Льо Уру. „Смисълът на тази подкрепа да се подпомогне приближаването на жизнения стандарт на всеки български гражданин до този в Европа чрез изграждане на по-добра инфраструктура, предоставяне на по-добри обществени услуги и подобряване на възможностите за социално включване,” добави той. „В тясно сътрудничество с Европейската комисия и партньорите от ЕИБ и ЕБВР, ние се ангажираме да подпомогнем усилията на правителството да постигне възможно най-бързо видими резултати от реформите.”

Партньорството с МФИ е важна стъпка, предприета от правителството на България, за да се възползва от техните знания и опит при разработване и внедряване на стратегии и програми в редица сектори по оперативните програми, финансирани от Структурните фондове на ЕС. В първата фаза Световната банка ще предостави, на базата на възстановяване на разходите, аналитични и консултантски услуги в областта на пътищата, водите, железопътния транспорт, иновациите, регулациите за бизнеса и социалното включване.

Споразуменията, подписани вчера, не само следват приоритетите на България за реформи, но и целят засилване на усвояването на около 7 милиарда евро грантове от ЕС, които България има на свое разположение в сегашния програмен цикъл на ЕС за периода 2007-2013 г. Макар че България е постигнала сериозен напредък в усвояването на тези средства през последните 12 месеца, по-голямата част остават неизразходвани, а правителството е заложило ускореното им усвояване като приоритет в своята програма. Споразумения с международните финансови институции (МФИ) могат също така да положат основата за ефективното използване на средствата от ЕС от страна на България през следващия програмен цикъл в периода 2014-2020 г.

Във време на финансови и икономически трудности в България и в цяла Европа конкурентоспособността е особено важна, а средствата от ЕС предоставят уникална възможност за засилване на конкурентоспособността чрез инвестиране в публичната инфраструктура и административния капацитет”, каза министър Дончев. „За нас Кохезионната политика на ЕС не е дарение, а важен финансов инструмент, който целенасочено инвестира в това Европа да е по-свързана, по-координирана, да действа заедно като съюз, най-сетне да е по-конкурентноспособна,” обясни той. „Днес е рано да празнуваме успех, днес имаме едно добро начало и всички гаранции, че то ще доведе до обещаващи резултати, за да се възползваме от експертните знания и опит на Световната банка и на МФИ при разработването и изпълнението на проекти, при развитието на ефективни политики, както и да се подготвим за следващия програмен цикъл на ЕС.”

По време на посещението си Льо Уру, заедно със заместник-министър председателя Цветан Цветнов, участваха в откриването на ромска конференция, организирана от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и Световната банка. Двудневното събитие цели ускоряване на подготовката за ефективно наблюдение и оценка при прилагане на Националната страгегия за интегриране на ромите.

„Инвестициите в интеграцията на ромите са икономически интелигентни инвестиции и бих искал да поздравя правителството на България за изготвянето на новата Национална стратегия за интегриране на ромите (2012-2020 г.)”, каза Льо Уру в словото си при откриването на събитието. „Следващата стъпка е Стратегията да се превърне в конкретни резултати, така че да се създадат възможности, както ромите така и бедните да ходят на училище, да имат работа и да участват в икономическото бъдеще на България.”

Льо Уру се срещна и с новоизбрания президент Росен Плевнелиев веднага след официалното му встъпване в длъжност в неделя и му предаде поздравително писмо от президента на Групата на Световната банка Робърт Б. Зелик. Филип Льо Уру се срещна и с министър-председателя Борисов, разговаря и с министъра на финансите Симеон Дянков за изпълнението на програмата на Световната банка в България. По време на тези срещи вицепрезидентът на Световната банка изрази високата си оценка за добрите фискални резултати на България и за протичащите социални реформи, както и за усилията на правителството за подобряване на конкурентоспособността. Новата Стратегия на Световната банка за партньорство с България беше приета през май миналата година. Документът беше разработен в подкрепа на интелигентния, устойчив и всеобхватен растеж, с акцент върху усвояването на средствата от ЕС и специфична аналитична подкрепа.

Откакто България се присъединява към Групата на Световната банка през 1990 г., тя е получила кредитен ресурс в размер на близо 4 милиарда долара в подкрепа на реформи в области като банково дело, приходна администрация здравеопазване, социални грижи, опазване на околната среда, преработване, агробизнес, инфраструктура и възобновяема енергия.

Контакти с медиите
В / във София
Ивелина Таушанова
Teл: +359 2 9697 239
itaushanova@worldbank.org
В / във Вашингтон
Кристин Шрадерер- Кинг
Teл: +1-202-458-2736
Kschrader@worldbank.org
В / във Брюксел
Александър Роуланд
Teл: +32 2 504 0992
arowland@worldbank.orgСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2012/01/23/BG

Api
Api