СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

След 18 месеца ще бъдат ясни нуждите от инвестиции във водния сектор на България благодарение на проект на Световната банка

8 Декември, 2011
Три договора за съставяне на регионални генерални планове за ВиК системите в България бяха подписани днес в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството

София, 8 декември 2011Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова присъства днес на подписването на трите договора за съставяне на регионалните генерални планове за ВиК системите в цяла България. Събитието е част от изпълнението на проекта „Развитие на общинската инфраструктура”, подкрепен от Световната банка. Проектът цели постигане на пълно съответствие на ВиК сектора с европейските норми чрез подобряване на надеждността и качеството на доставянето на вода в България.

Регионалните генерални планове ще очертаят реалното състояние на водния сектор и нужните инвестиции”, заяви при подписването министър Лиляна Павлова. Тя изтъкна големият интерес към съставянето на тези планове от страна на 288 компании, обединени в 87 консорциума. „Вярвам че са избрани най-добрите и стойностни компании и наистина ще получим качествен продукт, тъй проведохме процедурите прозрачно в изпълнение на стриктните правила на Световната банка”, заяви министър Павлова.

Постоянният представител на Световна банка в България Маркус Репник съобщи, че само около половината от българското население има водоснабдяване, което отговаря на европейските стандарти за качество, около 10% от населението живее в региони с ограничения във водоснабдяването и само 45% от отпадните води се пречистват. „Тези цифри показват, че е нужно действие. И българското правителство активно работи в това направление, включително и чрез изпълнението на Проекта за развитие на общинската инфраструктура, подкрепенот Световната банка”, каза Репник при подписването.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев, който подписа договорите за изготвяне на регионалните генерални планове за ВиК, добави, че документите трябва да бъдат изготвени за 18 месеца, като за този период ще бъде отговорено на въпроса какви и колко инвестиции ще бъдат нужни за ВиК сектора, за да се кандидатства за финансиране в следващия програмен период на ЕС.

Контакти с медиите
В / във София
Ивелина Таушанова
Teл: + 359 2 96 97 239
itaushanova@worldbank.org

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2011/12/08/18/BG

Api
Api