СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Дискусия относно новата Национална стратегия за интеграцията на ромите в България

15 Ноември, 2011
Световната банка призовава за резултати, изтъквайки сериозни икономически аргументи за инвестиции в образованието на ромите

София, 14 ноември, 2011 – Новата национална стратегия за интеграция на ромите в България беше обсъдена днес от представители на гражданското общество и неправителствени организации. Събитието беше открито от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, който е и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет. „Има известно недоверие в обществото по отношение на ефективността на действията за интеграцията на ромите, защото за 20 години проблемите не бяха решени”, каза заместник министър-председателя Цветанов. Той подчерта и ангажимента на правителството да се изработят сериозни секторни политики за интеграцията на ромите. 

Новата Национална стратегия за интеграция на ромите се окачва да бъде одобрена от българското правителство и да бъде изпратена в Европейската комисия заедно с план за изпълнението й. Документът е в съответствие с Националната програма за реформи, както и с инициативата Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

„Ние всички искаме да видим резултатите от интеграцията на ромите. Искаме да видим образовани роми с повече умения, с повече възможности за работа и по-висок доход.” , каза Маркус Репник, постоянен представител на Световната банка в България при откриването на събитието. Той подчерта сериозната икономическа причина за ромското включване, изтъквайки факта, че всеки гражданин от ромски произход губи потенциален доход от над 5000 лева годишно, а българското правителство може би губи около 700 милиона лева годишно поради ниското ниво на образованост на гражданите от ромски произход. (Прочетете цялата реч тук)

Днешното събитие беше предшествано от национални консултации, чието начало беше белязано с подкрепената през месец май от Световната банка работна среща под надслов Ромското включване в България – какво работи, какви са предизвикателствата?

На днешната дискусия присъстваха още и министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, посланникът на Полша в България Лешек Хенсел, други посланници, както и представители на Европейската Комисия, местната власт, академичните среди, неправителтвени организации, ромски асоциации и медии.

 

СЪБИТИЕТО В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ
Българските медии отразиха широко обсъждането на стратегията за интеграция на ромите, подчертавайки ангажимента на най-високо ниво за справяне с проблемите на ромското включване. „Правителството ще е гарант, че парите за интеграция няма да изтекат”, написа „24 часа”, цитирайки заместник-министър председателя Цветан Цветанов. Новинарската агенция „Фокус”, пък публикува изказването на постоянния представител на Световна банка в България Маркус Репник, като изтъкна силните икономически аргументи за приобщаването на ромите. Данните от изказването на Репник бяха цитирани от още много издания. Най-големият вестник „Труд” пък публикува две страници, посветени на стратегията и мерките, които се предвиждат в нея.

Контакти с медиите
В София
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.orgСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2011/11/15/BG

Api
Api