СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

33 български общини получиха финансиране за социални услуги за деца от бедни семейства

31 май, 2011
София, 31 май 2011 г. – Кметовете на 33 български общини подписаха днес с министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов Споразумения за финансиране по проекта за Социално включване, подкрепен от Световната банка. Официалната церемония по подписването на финансовите споразумения бележи старта на реалното изпълнение на проекта, който цели предоставяне на по-добри социални услуги на деца от 0 до 7 години от маргинализирани семейства и деца с увреждания. В рамките на първия етап на изпълнение на проекта общо 63 български общини ще получат финансиране за по-добри социални услуги насочени към най-уязвимите групи от българското общество. Тези услуги включват, наред много други дейности ремонт или изграждане на социални заведения и детски градини, покриване на таксите за детска градина или детска ясла за най-бедните, създаване на дневни центрове за деца, обучение на родители, семейно консултиране, както и здравна и детска консултация и обучение на родители от маргинализирани семейства.

„Това, което всички искаме да видим е една България с добре образовани граждани с добра работа, които да създават блага за всички. Това, което ние всички искаме, е да се прекъсне порочният кръг на бедността и социалното изключване”, заяви по време на церемонията Маркус Репник, постоянен представител на Световната банка в България.

От името на Националното сдружение на общините кметът на община Смолян г-жа Дора Янкова оцени високо проекта и подкрепата от страна на Министерството на труда и социалната политика, като изтъкна навременната подкрепа, която получават местните власти за ключови социални дейности, които ще подкрепят усилването на защитата на най-уязвимите социални групи и ще създадат работни места във времена на икономическа криза.

ФАКТИ
Общата стойност на Проект Социално включване е 78 233 200 лева, (40 млн. евро), 69 216 823 лева от които са предназначени пряко за финансиране на общински програми за предоставяне на социални услуги за уязвими деца до 7 годишна възраст. Проектите на общините ще се изпълняват за период от 2 години. Ако те се окажат успешни, може да се очаква финансирането в бъдеще да бъде осигурено от Европейските фондове.

Контакти с медиите
В / във София
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2011/05/31/33/BG

Api
Api

Welcome