Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

България може да постигне разумен и устойчив растеж за всички

16 Февруари, 2011
Директорът на Световна банка за Централна Европа и Балтийските страни се среща с министър-председателя на България, за да дискутират стратегията за партньорство през следващите 5 години

СОФИЯ, 16 февруари 2011 ― Българската икономика се възстановява много добре от кризата и съществуват положителни перспективи пред страната да постигне разумен, устойчив растеж, включващ всички социални групи. Изравняването на жизнените стандарти на българите с тези на жителите в Европейския съюз е пряко свързано със засиленото управление и усвояване на европейските фондове и с подобряването на инфраструктурата и енергийната ефективност на страната. Това бяха част от темите на разговора между директора на Световна банка за Централна Европа и Балтийските страни Питър Харолд и министър-председателя на Република България Бойко Борисов.

“За Световната банка е привилегия да продължи сътрудничеството си с България по пътя й като успешен член в Европейския съюз. Световната банка възнамерява да работи със сраната, за да се подпомогне усвояването на средствата от ЕС чрез предоставяне на нов тип услуги, а именно такива, базирани на знанието, за да се посрещнат предизвикателствата на стратегията Европа 2020 в области като иновации, адаптация към климатичните промени и намаляване на въглеродните емисии. При необходимост банката ще предоставя и финансови средства, които да допълнят средствата, идващи от европейските институции”, заяви след срещата директорът Световна банка за Централна Европа и Балтийските страни Питър Харолд. Той дискутира с премиера Борисов и основните елементи на подкрепа от страна на Световната банка през следващите пет години.

Световната банка в момента подготвя нова Стратегия за партньорство с България за периода 2011-2015 г., която се очаква да бъде дискутирана от Борда на изпълнителните директори на банката през май тази година. Тази подкрепа беше описана в Меморандума за сътрудничество, подписан през август миналата година между Президентът на Групата на Световната банка Робърт Зелик и министър-председателя на България Бойко Борисов.

По време на днешната среща беше подчертан стремежът на банката да продължи да подкрепя развитието на инфраструктурата на България, като беше изтъкнато, че е започнала работата за подкрепа на реформите в железопътния сектор. Беше изтъкнато също така, че Международната финансова корпорация, институцията от Групата на Световната банка, която работи с частния сектор, ще фокусира своите инвестиции във възобновяемите енергийни източници и инфраструктурата, свързана с климатичните промени, както и в промишлеността, селското стопанско и частни инвестиции за социалния сектор.

Тридневната визита на директора Световна банка за Централна Европа и Балтийските страни Питър Харолд е част от консултативния процес на Световната банка за проспектите за икономическо развитие на България и предизвикателствата пред страната. Консултациите целят още и определяне на ролята на банката. По време на визитата Питър Харолд се срещна още с Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, както и с ръководството на парламентарната комисия по бюджет и финанси. Проведени бяха и дискусии с представители на Министерство на финансите, Министерство на икономиката, енергетиката, и туризма, Министерство на регионалното развитие и благоустройството,Министерство на околната среда и водите, Министерство на вътрешните работи, както и представители на дипломатическия корпус и посланици.

Контакти с медиите
В / във София
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 96 97 239,
itaushanova@worldbank.org

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2011/02/16/BG

Api
Api