СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Правителството на Република България одобри Меморандум за разбирателство със Световна банка в подкрепа на реформите в железопътния сектор

15 декември, 2010
Правителството на Република България одобри Меморандум за разбирателство със Световна банка в подкрепа на реформите в железопътния сектор.

Документът е продължение на подписания през лятото от министър-председателя Бойко Борисов и президента на Групата на Световната банка Робърт Зелик Меморандум за разбирателство за активизиране на сътрудничеството за развитие на инфраструктурата в България.

Подкрепата на Световната банка за реформите в железопътния сектор се налага заради необходимостта от създаване на устойчива финансова среда за развитие на сектора. Меморандумът е рамков документ, в който не се описва размера на финансовата помощ на Световна банка, а очертава ключовите приоритети за реформи и подкрепа в сектора.

С документа правителството на България се ангажира чрез поредица от реформи да създаде финансово стабилен железопътен сектор, който отговаря за европейските изисквания и политики, при спазване на строга фискална дисциплина. В резултат на реформите, националният превозвач БДЖ и собственикът на инфраструктурата НКЖИ ще гарантират по-високо ниво на услугата чрез увеличаване на производителността на труда и ефикасността на системата.

Финансовата помощ на Световната банка ще бъде насочена в подкрепа на реформите, като конкретният размер ще бъде предмет на договаряне с правителството в следващите месеци.

В Меморандума се изтъква още, че голяма част от инвестициите в железопътния сектор ще дойдат от европейското финансиране чрез Оперативна програма „Транспорт”. Финансирането от Световна банка ще бъде допълнение на европейската подкрепа и то само по мерки, директно свързани с програмата на българското правителство за реформи.

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2010/12/15/BG

Api
Api

Welcome