СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Какви са предизвикателствата пред българската пенсионна система?

16 Март, 2010
София, 16 март, 2010 – Екип от експерти на Световната банка взе участие в националната дискусия за реформите в пенсионната система в рамките на конференцията „Десет години пенсионна реформа в България: постижения и предизвикателства". Събитието бе организирано от Центъра за икономическо развитие и Балканския институт по труда и социалната политика и бе открито от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и Флориан Фихтъл, постоянен представител на Световната банка за България.
 
По искане на представители на гражданското общество, екип от експерти на Световната банка изготви анализ за предизвикателствата пред българската пенсионна система  на базата на моментното й състояние.

„Като партньор, който подпомага България със знание и опит, за Световната банка е чест да допринесе за националния диалог за реформите в пенсионната система. Ние сме готови да продължим да  подкрепяме чрез необходимите консултации и финансиране България в борбата й с предизвикателствата породени от  демографските тенденции и глобалната криза.”, подчерта Флориан Фихтъл.

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2010/03/16/BG

Api
Api