СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Лошата пътна безопасност заплашва икономическото и социално благосъстояние на страните в Европа и Централна Азия

24 ноември, 2009
ВАШИНГТОН, 24 ноември 2009 г. – Лошите условия на пътната безопасност в страните от Европа и Централна Азия (ЕЦА)* имат изключително вредно влияние върху икономическото и социално благосъстояние в тези страни, се казва в доклад на Световната банка, разпространен днес. Лечението на жертвите на пътя представлява увеличаващо се и трудно поносимо бреме за здравните и социални служби на тези страни. Нараняванията при катастрофи са основна причина за висока смъртност и трайна нетрудоспособност сред много млади и хора в трудоспособна възраст, а страните от Европа и Централна Азия трябва да действат сега, за да предотвратят катастрофите и да спасят живот, предлагат експерти на Световната банка.

Докладът „Да се изправим срещу смъртта на колела – да направим пътищата в Европа и Централна Азия безопасни”, оповестен след първата глобална министерска конференция по пътна безопасност, прави преглед на размера, характеристиките и причините за проблемите на пътната безопасност в страните от ЕЦА. Очаква се докладът да помогне да се приложат ангажиментите, поети по време на първата министерска конференция, която се проведе в Москва на 19-20 ноември 2009 г. под надслов „Време за действие”. Докладът разкрива, че проблемите на пътната безопасност в страните от Общността на независимите държави (ОНД), Централна и  Източна Европа, Балтийските републики и Балканите са с много по-голям магнитут, в сравнение с тези в Западна Европа, въпреки  че в тези страни броят на колите е по-малък, по-малко са и километрите, които се изминават с кола. Докладът предоставя безспорни доказателства за икономическите и социални последствия от тихата епидемия по пътищата и предлага набор от политики и стратегии за противопоставяне и справяне с тенденцията, наречена „смърт на колела”.

Нараняванията при катастрофи са вече сред 10-те най-често причиняващи смърт и инвалидност фактори в Европа и Централна Азия и негативната тенденция се задълбочава”, – заяви Абдо Язбек, мениджър сектор „Здравеопазване” в регион Европа и Централна Азия на Световната банка. “Отражението на катастрофите върху живота на хората е огромно – много семейства изпадат в бедност заради гибел на главата на фамилията, който изхранва семейството, или заради огромните медицински разходи за възстановяване и рехабилитация на оцелелите от катастрофи.  Нарастващата острота на проблема го прави национален, добавяйки го към демографската криза и налагайки ново бреме на националните икономики, които харчат милиарди долари всяка година заради смъртта по пътищата”.

В ЕЦА най-значителните прогнозирани правителствени разходи са в големите икономики на страни със сравнително голямо население – Русия (US$ 34 млрд. годишно), Турция (US$ 14 млрд.), Полша (US$ 10 млрд.) и Украйна (US$ 5 млрд.). Основните ключови фактори, които допринасят за увеличените пътни инциденти и негативната тенденция, са комбинация от слаб капацитет за управление на пътната безопасност, лоши пътища, опасни превозни средства, лошо поведение на шофьорите, избирателно приложение на законите за пътна безопасност, наред с показателния ръст на броя на превозните средства.

Пътната безопасност е рутинен и ключов компонент на транспортните проекти на Световната банка, но още много може да бъда направено”– заяви Хенри Керали, мениджър сектор „Транспорт” в регион Европа и Централна Азия на Световната банка. “Банката е готова да продължи с подкрепата си за програмите за пътна безопасност в отделните страни, което включва изработване на прегледи на пътната безопасност, засилване на капацитета на местните власти, отговарящи за безопасността, подобряване на пътната  инфраструктура, засилване на приложението на закона, провеждане на обществени кампании и засилване на спешните медицински услуги по пътищата”.

Според доклада една ефективна национална стратегия по пътна безопасност изисква междусекторен подход и много силна техническа агенция, подкрепена политически, която да координира действията на различните правителствени служби, имащи отношение към пътната безопасност, включително ведомствата отговарящи за транспорта, за вътрешните работи, полицията, здравеопазването и образованието. Основната цел трябва да бъде предотвратяването на нараняванията, намаляването на тежките катастрофи с цел предпазване от инвалидност.

В заключение докладът твърди, че нарастващата урбанизация, увеличаващият се ръст на броя на превозните средства и непоследователните усилия за законодателство и прилагане на законите за пътна безопасност може да доведат до задълбочаване на негативната тенденция на ръст на катастрофите и смърт на пътя. Затова трябва да се действа сега и страните от ЕЦА трябва да съсредоточат усилията си да направят пътищата си по-безопасни. Заедно със седем други банки, работещи по въпросите на развитието, на 11 ноември 2009 г. Световната банка излезе със съвместно комюнике преди глобалната министерска конференция за пътна безопасност. Документът очертава широк пакет от мерки, които всяка институция би могла да приложи, за да се намали обезпокоителният ръст на пътните инциденти, водещи до смърт и инвалидност в страните с ниски и средни доходи.

За повече информация: www.worldbank.org/eca/roadsafety

Всички документи от оценката на пътната безопасност на България:

Преглед на управленския капацитет за пътна безопасност в България - основен доклад, февруари 2008 (на англ. език)
План за действие, проект, февруари 2008
Презентации
Мащаб, характер и особености на проблема
Проблеми и въпроси,които следва да бъдат разгледани
Стратегия за безопасност на движението и цели на безопасността на движението в България

-###-
* Страните от Европа и Централна Азия включват – Албания, Армения, Азербайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чешка Република, Естония, БРЮ Македония, Грузия, Унгария, Казахстан, Косово, Киргизка република, Литва, Латвия, Молдова, Черна Гора, Полша, Румъния,  Руска Федерация, Сърбия, Словакия, Словения, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Украйна и Узбекистан.

 


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2009/11/24/BG

Api
Api

Welcome