Събития
България: растеж и заетост
България: Правна рамка за растеж и заетост
18 Юни, 2015София


Групата на Световната банка и нейният офис в България организират Специално събитие в рамките на Икономическия форум за Югоизточна Европа. Събитието е под егидата на Заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева. Целта на конференцията е да стимулира широка обществена дискусия по въпросите на икономическия растеж и създаването на работни места.

Групата на Световната банка и нейният офис в България организират Специално събитие в рамките на Икономическия форум за Югоизточна Европа. 

Събитието е под егидата на Заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева.

Целта на конференцията е да стимулира широка обществена дискусия по въпросите на икономическия растеж и създаването на работни места. От една страна частният сектор е този, койт създава заетост, но пък политиките на правителството са тези, които могат да подпомогнат или спънат растежа, инвестициите и търсенето на работна ръка. Постигането на напредък в тази посока изисква всички държавни институции да се обединят около обща визия. 

Затова под патронажа на Заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева българското правителство започва този важен диалог, а Групата на Световната банка го подкрепя със своето глобално знание и опит.

 

9:30 – 10:00 Регистрация

10:00-10:30

Приветствие: Тони Томпсън, Постоянен представител на Световна банка за България, Чешка Република и Словакия

Откриване: Меглена Кунева, Заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси

Основен говорител:

Сидхарт Шарма, старши икономист, глобална практика Търговия и конкурентност, Групата на Световна банка

10:30 – 12:30

Сесия I: Гласът на българския предприемач: Българското правителство слуша бизнеса

Водещ: Меглена Кунева, Заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси

Модератор: Георги Табаков, Български икономически форум

12:30 -13:30 Обяд

13:30 – 14:30

Сесия II: Пречки за създаване на работни места: бизнес средата

Модератор: Светла Костадинова, Институт за пазарна икономика

Специален гост: Дърмейд Смит, Централна банка на Ирландия – “Ирландската икономика и растеж”

Презентация:

Мястото на България в глобалната класация Как правим бизнес (Doing Business) и какво може да научим от успешните реформатори в Източна Европа и Централна Азия – Ива Хамел, старши специалист по развитие на частния сектор, Групата на Световна банка

Въпроси и отговори – дискусия

14:30 – 15:30

Сесия III: Как да открием подходящите хора: измерението човешки капитал

Водещ: Искрен Ангелов, Началник отдел, Дирекция Мобилност, Министерство на труда и социалната политика

Модератор: Георги Стойчев, Изпълнителен директор, Институт Отворено общество – София

Специален гост – Мария Винченца Дезидерио, анализатор на политиките, “Политики за легална емиграция”

Презентация:

“Резултати от новото оценяване на уменията на българите в работоспособна възраст и връзката с пазара на труда” - Абла Сафир, икономист, Групата на Световна банка

Въпроси и отговори – дискусия