Skip to Main Navigation

Đương đầu Bão tố: Cập nhật Tình hình Kinh tế Khu vực Đông Á Thái Bình Dương tháng 4 năm 2022

Image

Đương đầu Bão tố

Trong khi khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) còn đang đối phó với các đợt bùng phát COVID, 3 đám mây mới tụ lại trên bầu trời kinh tế: thắt chặt tài chính ở Mỹ, suy thoái tại Trung Quốc và chiến tranh ở Ukraine. Tuy nhiên, khu vực vẫn có thể tìm ra những động cơ tăng trưởng khác thông qua thương mại và đổi mới sáng tạo. Báo cáo Cập nhật Tình hình Kinh tế Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới phát hành tháng 4 năm 2022 đề xuất những cải cách táo bạo để giảm thiểu rủi ro và nắm bắt cơ hội.TÌM HIỂU THÊM VỀ BÁO CÁO
CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN COVID-19 ĐƯỢC PHÂN TÍCH TRONG CÁC BẢN CẬP NHẬT KINH TẾ GẦN ĐÂY

Các bản cập nhật trước đây tập trung vào nhiều chính sách, bao gồm:

(1) Tiêm phòng để kiểm soát COVID-19;
(2) chính sách tài khóa để cứu trợ, phục hồi và tăng trưởng;
(3) chính sách khí hậu để xây dựng trở lại tốt hơn;
(4) kiểm soát thông minh COVID-19, đặc biệt là thông qua các biện pháp can thiệp phi dược phẩm như xét nghiệm-truy vết-cách ly;
(5) giáo dục thông minh để ngăn ngừa tổn thất lâu dài về vốn nhân lực, đặc biệt là đối với người nghèo;
(6) bảo trợ xã hội để giúp các hộ gia đình tiêu dùng thuận lợi và người lao động tái hòa nhập khi các quốc gia phục hồi;
(7) hỗ trợ các doanh nghiệp ngăn ngừa phá sản và thất nghiệp, đồng thời không ngăn cản quá trình phân bổ một cách hiệu quả người lao động và nguồn lực;
(8) các chính sách của khu vực tài chính để hỗ trợ cứu trợ và phục hồi mà không làm suy yếu sự ổn định tài chính; và
(9) cải cách thương mại, đặc biệt là các lĩnh vực dịch vụ vẫn được bảo hộ—tài chính, vận tải, thông tin liên lạc—để nâng cao năng suất của doanh nghiệp, tránh áp lực bảo hộ các lĩnh vực khác và trang bị cho mọi người kĩ năng chuyển đổi số vốn tăng nhanh trong đại dịch.