Skip to Main Navigation
Video14 Tháng 7 Năm 2022

Báo cáo Quốc gia Khí hậu và Phát triển cho Việt Nam: Dung hòa Phát triển Kinh tế với Rủi ro Khí hậu

Báo cáo quốc gia về Khí hậu và Phát triển cho Việt Nam của Nhóm Ngân hàng Thế giới đề xuất nhiều giải pháp để Việt Nam có thể nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế các-bon thấp, đồng thời đạt được mục tiêu phát triển trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045.Việt Nam sẽ cần đầu tư khoảng 368 tỷ USD từ nay đến năm 2040 để xây dựng một nền kinh tế có khả năng chống chịu và hướng tới phát thải ròng bằng 0. Quốc gia này sẽ cần huy động 6,8% GDP mỗi năm. Tuy nhiên, những nhu cầu tài chính này thấp hơn những thiệt hại do biến đổi khí hậu và tăng phát thải khí nhà kính gây ra, và có thể được tài trợ bởi cách kết hợp các nguồn tài chính trong nước và quốc tế.