Skip to Main Navigation
Video30 Tháng 9 Năm 2021

Việt Nam: Thích ứng với Xã hội Già hóa

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam bà Carolyn Turk gợi ý một số giải pháp đối phó với vấn đề già hóa dân số tại Việt Nam.