Skip to Main Navigation
Video30 Tháng 7 Năm 2019

Thành phố Hồ Chí Minh: Công nghệ Đột phá Giúp Giải Quyết các Thách thức Quản trị Đất đai

Thành phố Hồ Chí Minh đang tiên phong trong việc sử dụng các công nghệ đột phá để giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn các thông tin bản đồ quy hoạch đất đai. Hình ảnh độ phân giải cao của các lô đất được thu thập thông qua vệ tinh và các thiết bị máy bay không người lái và sau đó được đưa lên mạng Internet. Chỉ cần một cái chạm trên ứng dụng điện thoại di động hoặc một click chuột hoặc máy tính tại nhà là người dân có thể tiếp cận dữ liệu. Hiệu quả của các công nghệ này còn lớn hơn nhiều nếu khung pháp lý liên quan được làm rõ và hiện đại hóa. Sự phối hợp tiến bộ và sáng tạo giữa chính sách và công nghệ thực sự có tiềm năng to lớn thúc đẩy quản lý đất đai đô thị.