Skip to Main Navigation
Video13 Tháng 10 Năm 2016

Tân Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chia sẻ về phát triển toàn diện cho mọi người

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chia sẻ về những ưu tiên của ông trong hỗ trợ sự phát triển của đất nước, trong khi thưởng thức các món ăn Việt Nam và trò chuyện vui vẻ với người dân.