Skip to Main Navigation
Video7 Tháng 3 Năm 2016

Chủ tịch WBG Jim Kim đi xe điện cùng chuyên gia về biến đổi khí hậu

Hãy cùng lên một chuyến xe điện quanh Hà Nội cùng Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim khi ông thảo luận với chuyên gia về biến đổi khí hậu Trần Thục về giá năng lượng từ than đá với năng lượng tái tạo.