Xây dựng thành phố xanh tại Việt Nam

6 Tháng 11 Năm 2015

Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á – Thái Bình Dương Axel van Trotsenburg và Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng thảo luận về xây dựng thành phố xanh và bền vững mang lại lợi ích cho tất cả người dân.