Việt Nam: Nghèo là gì?

16 Tháng 10 Năm 2015

Nghèo thường được hiểu là có thu nhập thấp. Nhưng nghèo còn rộng hơn rất nhiều. Các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam giải thích những phương diện khác nhau của nghèo như thiếu khả năng tiếp cận với y tế, giáo dục, nước sạch và điều kiện vệ sinh tốt.

Welcome