Skip to Main Navigation
Video9 Tháng 7 Năm 2015

Xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh và hiệu quả ở Việt Nam

Với sự hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới, TP. Hồ Chí Minh đang phát triển hệ thống xe bus nhanh sử dụng công nghệ xanh chạy qua hành lang kinh tế quan trọng của thành phố.