Việt Nam: Ngập lụt ở đô thị ảnh hưởng tất cả mọi người

10 Tháng 12 Năm 2014

Trong 7 tháng mùa mưa hàng năm, ngập úng ở thành phố Cần Thơ xảy ra rất thường xuyên. Hậu quả là hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng, học sinh ướt lướt thướt đến trường, xe cộ chết máy vì ngập nước, nước bẩn tràn vào nhà dân.
Welcome