Nâng cao tiếp cận với phòng chống HIV/AIDS để chống lại căn bệnh nguy hiểm

27 Tháng 11 Năm 2013

Một chương trình can thiệp phòng chống HIV/AIDS nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cho các nhóm dân tộc thiểu số có nguy cơ mắc bệnh cao.