Skip to Main Navigation
Video12 Tháng 11 Năm 2013

Việt Nam: Thu nhập nông dân tăng lên nhờ nuôi lợn

Cuộc sống của một gia đình nghèo ở Việt Nam đã thay đổi tích cực nhờ nuôi lợn. Họ nằm trong số 50.000 hộ nghèo có thể sẽ được hưởng lợi từ một dự án giảm nghèo ở Việt Nam.