Skip to Main Navigation
Video2 Tháng 10 Năm 2012

Một phương pháp học tập mới và hấp dẫn tại Việt Nam

Đối với học sinh ở các vùng khó khăn và xa xôi trên khắp Việt Nam, giờ học đã trở nên thú vị và hào hứng hơn rất nhiều, nhờ dự án thí điểm mô hình Trường học mới học tập từ mô hình của Colombia.