Skip to Main Navigation
Video18 Tháng 9 Năm 2012

Hồi sinh một dòng kênh ô nhiễm nặng ở Việt Nam

Tại Việt Nam, một dòng kênh mới được nạo vét sạch sẽ trong dự án Vệ sinh Môi trường TP. Hồ Chí Minh đã mang lại điều kiện vệ sinh tốt hơn 1,2 triệu người.