Skip to Main Navigation
Video2 Tháng 8 Năm 2012

Việt Nam: Tổn thất về người do thiên tai gây ra

Việt Nam nằm trong vùng thiên tai tại Châu Á - Thái Bình Dương với khoảng 70% dân số chịu ảnh hưởng của bão lụt, hạn hán, biển xâm thực, lở đất, cháy rừng và động đất.