Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

""

Việt Nam: Chống chọi và giảm nhẹ hậu quả thiên tai

2 Tháng 8 Năm 2012

Đây là những cách thức khác nhau mà người dân tại Việt Nam ứng phó trước thiên nhiên khắc nghiệt, khiến 750 người chết và đất nước mất 1,5% GDP mỗi năm.