Người dân Việt Nam được tiếp cận với nước sạch nhờ dự án do chính cộng đồng quản lý

18 Tháng 7 Năm 2012

Từ năm 2006, các cộng đồng địa phương ở Đồng bằng Sông Hồng, miền bắc Việt Nam.đã và đang chủ động thực hiện quy hoạch và quản lý bền vững một dự án cấp nước và vệ sinh.
Welcome