Skip to Main Navigation
Video26 Tháng 6 Năm 2012

Video: Để thành phố phát triển thông minh

Dean Cira, Chuyên gia về đô thị của Ngân hàng Thế giới trả lời các câu hỏi nhận được qua mạng xã hội về lợi ích và thách thức của đô thị hóa nhanh chóng ở các nước phát triển.