Skip to Main Navigation
Video16 Tháng 5 Năm 2012

Tiết kiệm thời gian, thêm nhiều lợi ích cho khách sử dụng dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam

Nhờ dự án Hiện đại hóa Ngân hàng và Hệ thống Thanh toán, hiện nay khách hàng chỉ mất 15-20 phút để chuyển khoản, so với 2 đến 3 ngày trước kia. Dự án cũng giúp giảm sự khan hiếm tiền mặt trong nền kinh tế Việt Nam.