Tiết kiệm thời gian, thêm nhiều lợi ích cho khách sử dụng dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam

16 Tháng 5 Năm 2012

Nhờ dự án Hiện đại hóa Ngân hàng và Hệ thống Thanh toán, hiện nay khách hàng chỉ mất 15-20 phút để chuyển khoản, so với 2 đến 3 ngày trước kia. Dự án cũng giúp giảm sự khan hiếm tiền mặt trong nền kinh tế Việt Nam.