Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Phỏng vấn ông John Roome về bài học đô thị hóa Việt Nam

5 Tháng 4 Năm 2012

Ông John Roome, Giám đốc Khối Phát triển bền vững Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới trao đổi về những điều Việt Nam có thể học hỏi và chia sẻ về đô thị hóa với các quốc gia khác.