Skip to Main Navigation
Diễn văn và Bản ghi chép 16 Tháng 4 Năm 2018

World Bank Vietnam Acting Country Director Remarks At the National Conference on Logistics Sector

Kính thưa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,

Kính thưa Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng,

Kính thưa đại diện các bộ, các địa phương,

Tôi rất hân hạnh đại diện cho Ngân hàng Thế giới tham gia cuộc thảo luận ngày hôm nay về các vấn đề phát triển rất quan trọng của Việt Nam—đó là tìm ra các biện pháp giảm chi phí, tăng cường hệ thống hạ tầng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh thương mại của Việt Nam.  Cho đến nay Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích về giảm chi phí thương mại nhờ cắt giảm thuế quan, nhưng biện pháp đó nay đã được khai thác gần hết giới hạn. Chúng ta cần tìm kiếm các biện pháp cắt giảm chi phí phi thuế quan khác để tiếp tục tăng trưởng thương mại, ví dụ cắt giảm chi phí hành chính, thủ tục trước và sau thông quan, và cắt giảm chi phí logistics.

Muốn cắt giảm được chi phí thương mại của Việt Nam vốn đang cao mức hơn trung bình ASEAN đòi hỏi chúng ta phải phối hợp tốt các yếu tố thành phần, và thực hiện một chương trình đồng bộ gồm 4 trụ cột như sau:

  1. Tăng cường thuận lợi hóa thương mại nhờ đơn giản hóa hải quan và kiểm tra chuyên ngành;
  2. Nâng cao hiệu quả hạ tầng thương mại và chất lượng kết nối giao thông;
  3. Phát triển ngành dịch vụ logistics cạnh tranh; và
  4. Hoàn thiện công tác điều phối giữa các cơ quan và tăng cường mối quan hệ đối tác với các doanh nghiệp tư nhân.

Ngân hàng Thế giới sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam thực hiện thuận lợi hóa thương mại, tăng cường dịch vụ logistics và năng lực cạnh tranh và coi đó là vấn đề trọng tâm trong chiến lược phát triển và tăng trưởng. Chúng tôi sẽ thực hiện một chương trình hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn, kết hợp với một chương trình hỗ trợ tài chính trong nhiều năm theo hình thức hỗ trợ ngân sách trực tiếp.  Bài trình bày sau đây được thực hiện trong khuôn khổ Dự án Đối tác giữa Nhóm Ngân hàng Thế giới và chính phủ Australia.  Chúng tôi hi vọng sẽ tiếp tục cộng tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp tư nhân, và các đối tác phát triển khác trong quá trình thực hiện chương trình nghị sự phát triển đầy triển vọng này của Việt Nam.

Trân trọng.

Api
Api