Skip to Main Navigation
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 23 Tháng 6 Năm 2018

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ cải thiện hạ tầng giao thông, vệ sinh và giáo dục mầm non tại thành phố Thái Nguyên, Việt Nam

Hà Nội, 23.06.2018 - Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới ngày hôm qua đã phê duyệt khoản tín dụng trị giá 80 triệu USD của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA)* nhằm nâng cao chất lượng các công trình cơ sở hạ tầng đô thị quan trọng bao gồm kết nối giao thông, hệ thống thoát nước và thu gom nước thải, không gian công cộng và hệ thống trường mầm non tại thành phố Thái Nguyên, khu vực Đông Bắc Việt Nam,. Khoản tín dụng này cũng sẽ hỗ trợ cải thiện việc lập quy hoạch và quản lý đô thị có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai. 

Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực sẽ trực tiếp mang lại lợi ích cho hơn 81.000 cư dân của Thành phố Thái Nguyên. Những lợi ích này bao gồm việc giảm thời gian đi lại nhờ tăng cường chất lượng kết nối giao thông, cỉa thiện điều kiện vệ sinh môi trường đô thị thông qua việc cải tạo hệ thống thoát nước và thu gom nước thải, đặc biệt là ở các khu vực dễ bị ngập lụt. Dự án cũng sẽ cải thiện các dịch vụ chăm sóc trẻ thông qua hệ thống trường mẫu giáo được xây mới và cải tạo cũng như mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn với các không gian công cộng được cải thiện. Dự án sẽ giúp nâng cao năng lực của chính quyền thành phố Thái Nguyên với các hỗ trợ kỹ thuật về lập chiến lược quy hoạch đô thị tích hợp, quy hoạch giao thông công cộng và quản lý tài sản bền vững.

“Là một trong những trung tâm chính và động lực kinh tế của khu vực miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên đang trải qua quá trình đô thị hóa nhanh chóng, và do đó cần các dịch vụ cơ sở hạ tầng đô thị tốt hơn", ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết. Dự án được đề xuất không chỉ hỗ trợ Thái Nguyên trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng cơ bản mà còn giúp thành phố xây dựng một quy hoạch đô thị toàn diện và tích hợp trong đó phát triển cơ sở hạ tầng được gắn liền với điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Việc thực hiện thành công dự án này có thể được nhân rộng cho các đô thị loại vừa khác để hỗ trợ chương trình phát triển đô thị của Chính phủ.”

Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam coi sự phát triển của các thành phố cỡ trung bình là trung tâm để thúc đẩy sự phát triển trong hệ thống các khu đô thị và các tỉnh thành lớn. Điều này phù hợp với kinh nghiệm quốc tế khi các quốc gia ngày càng công nhận vai trò của các thành phố loại vừa như là chất xúc tác thúc đẩy các hoạt động kinh tế và phát triển.

Thái Nguyên là một trong những thành phố được Chính phủ Việt Nam đề xuất nhận hỗ trợ dựa trên tiềm năng tăng trưởng kinh tế. Dự án này phù hợp với Khung Đối tác Quốc gia của Ngân hàng Thế giới và Việt Nam bởi sẽ góp phần tăng cường quy hoạch và quản lý đô thị, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng để tăng cường khả năng chống chịu và quản lý rủi ro thiên tai.

Tổng chi phí dự án ước tính là 100 triệu USD, trong đó 80 triệu USD sẽ được tài trợ từ nguồn vốn IDA hỗ trợ giai đoạn chuyển đổi và 20 triệu USD từ nguồn vốn đối ứng của chính quyền tỉnh.

* Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) của Ngân hàng Thế giới, được thành lập năm 1960, nhằm hỗ trợ các nước khó khăn nhất thế giới thông qua các khoản tài trợ không hoàn lại hoặc khoản vay có lãi suất thấp cho các dự án và chương trình hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người nghèo. IDA là một trong những nguồn lực lớn nhất hỗ trợ 75 nước nghèo nhất thế giới. Nguồn vốn từ IDA mang lại thay đổi tích cực cho khoảng 1.5 tỷ người sống ở các nước đủ điều kiện nhận tài trợ của IDA. Từ năm 1960, IDA đã hỗ trợ phát triển trên 113 nước. Mức cam kết trung bình khoảng 18 triệu đô la Mỹ/năm trong vòng ba năm gần đây.

 


Liên lạc

Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
+842439346600
nnguyen5@worldbank.org
Washington
Marcela Sanchez-Bender
(202) 473-5863
msanchezbender@worldbank.org
Api
Api