Image

Stefanie Stallmeister

Giám đốc Điều hành Hoạt động Dự án Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Đông Á và Thái Bình Dương

Bà Stefanie Stallmeister nhậm chức Giám đốc Điều hành Hoạt động Dự án tại văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam từ ngày 1/7/2019. Trên cương vị này, bà đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Bà Stefanie Stallmeister đã có kinh nghiệm trên 20 năm trong lĩnh vực chuyên môn và làm việc tại nhiều khu vực và các nước khác nhau trên thế giới. Bà có kinh nghiệm làm việc cho Ngân hàng Thế giới tại các khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Châu Phi, Trung Đông và Bắc Phi, Châu Âu và Trung Á, bao gồm các nước Indonesia, Bờ Tây và dải Gaza, Đông Timor, và Papua Guinea. Trước khi nhậm chức tại Việt Nam, bà là Cố vấn điều hành hoạt động thuộc văn phòng Phó Chủ tịch phụ trách khu vực châu Phi. Bà Stefanie có bằng Thạc sỹ về Giáo dục tại Đại học Münster, và bằng thạc sỹ về Quan hệ quốc tế tại Đại học American.


TÀI LIỆU

Lĩnh vực chuyên môn
  • Giáo dục
  • Phát triển xă hội
Welcome