Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Image

Ousmane Dione

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Ông Ousmane Dione đảm nhiệm vị trí Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam từ tháng 9 năm 2016. Sau khi ông nhận chức, Khung đối tác Quốc gia Việt Nam – Nhóm Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2018 – 2022 được thông qua vào tháng 5 năm 2017 nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nước có thu nhập trung bình với bốn ưu tiên chính i) tăng trưởng bao trùm và sự tham gia của khu vực tư nhân; ii) đầu tư vào con người và tri ​​thức; iii) tăng cường tính bền vững và khả năng phục hồi môi trường; iv) quản trị tốt. Ông chỉ đạo việc hiện thực hóa tầm nhìn và triển khai các khuyến nghị chính sách trong Báo cáo chiến lược “Việt Nam 2035” nhằm giúp Việt Nam đạt được mục tiêu chuyển đổi thành công thành nước thu nhập trung bình cao. Ousmane lãnh đạo Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển dần vốn vay của Ngân hàng Thế giới từ nguồn IDA sang IBRD, và quản lý một danh mục gồm 40 dự án và hơn 50 hoạt động tư vấn và phân tích, với tổng số cam kết ròng là 9,3 tỷ USD.

Ông Ousmane Dione mang đến Việt Nam trên 20 năm kinh nghiệm quản lý các chương trình đa ngành cấp quốc gia và khu vực trong nhiều lĩnh vực như nước, phát triển đô thị và môi trường tại châu Phi, Nam Á, Châu Âu và Trung Á, Mỹ La-tinh và Đông Á Thái Bình Dương. Ông có bằng Tiến sĩ chuyên ngành kĩ thuật tài nguyên nước từ Đại học Lyon 3 (Pháp).

Hanoi
tel : +844 39346600
Email

Lĩnh vực chuyên môn
  • Nước
  • Phát triển đô thị