Image

Madhu Raghunath

Program Leader for Sustainable Development, World Bank Vietnam

Trưởng nhóm Chương trình Phát triển Bền vững, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Madhu Raghunath là Trưởng nhóm phụ trách Chương trình Phát triển Bền vững, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Mang quốc tịch Ấn Độ, bà Madhu Raghunath làm việc cho Ngân hàng Thế giới từ năm 2004. Bà đã làm việc trong nhiều lĩnh vực từ phát triển đô thị, quản lý rủi ro thảm hoạ, cấp nước và vệ sinh đô thị, đến giao thông nông thôn và giao thông đô thị. Bà Madhu có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các dự án phát triển tại Việt Nam, Jordan, Trung Quốc, và Yemen. Trong số các nghiên cứu phân tích chính sách mà bà  Madhu đã từng tham gia gồm có báo cáo về Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Chương về Phát triển Đô thị trong Báo cáo Việt Nam 2035, Dịch vụ Tư vấn Có Thu Phí về Quản lý Đất đai Nhà nước tại Cô-oét (RAS) và Nền tảng Quản lý Tri thức về Đô thị hoá của Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MNA).

Trước khi làm việc tại Ngân hàng Thế giới, bà Madhu đã làm việc tại AFL-CIO và Đại học Công nghệ Massachusetts (MIT). Bà tốt nghiệp Thạc sĩ về Quy hoạch Đô thị tại MIT và Thạc sĩ về Công tác Xã hội tại Học Viện Tata về Khoa học Xã hội.

World Bank Vietnam
tel : +844 3934-6600
vietnam@worldbank.org

Lĩnh vực chuyên môn
  • Phát triển bền vững
  • Phát triển đô thị
  • Nguy cơ thảm họa
  • Giao thông vận tải
Welcome